Anja Machielse is bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen.
Belangrijke thema's in haar werk zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. De nadruk ligt daarbij op '
empowerment' en stimuleren van sociale betrokkenheid': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van ouderen in de samenleving worden bevorderd? Verder verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en interventies voor sociaal kwetsbare burgers en naar de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet.In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. 

Anja Machielse is lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie voor het programma "Een tegen Eenzaamheid' van het ministerie van VWS en wetenschappelijk adviseur van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Daarnaast is zij lid van de redactie van het Journal of Social Intervention: Theory and Practice en van de redactieraad van Holosbulletin. 

Anja Machielse is lid van de Raad van Toezicht van Avoord Zorg en Wonen

Zij geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek (zie agenda) en verzorgt ook gastcolleges op andere universiteiten.

 ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5665-1684