Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Anja Machielse is filosoof en sociale wetenschapper. Belangrijke thema's in haar werk zijn eenzaamheid en sociaal isolement, (zelf)redzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Uitgangspunten in haar werk zijn de fundamentele kwetsbaarheid en de sociale inbedding van de mens. Haar onderzoek is gericht op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap en de samenleving als geheel. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal. 

In haar onderzoek naar kwetsbare ouderen ligt de nadruk op 'empowerment' en het stimuleren van sociale betrokkenheid': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van ouderen in de samenleving worden bevorderd? Verder verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en interventies voor sociaal kwetsbare burgers en naar de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet.In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. 

Anja Machielse is lid van de
Wetenschappelijke Advies Commissie voor het programma "Een tegen Eenzaamheid' van het ministerie van VWS en wetenschappelijk adviseur van de
gemeente Rotterdam 
in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Sinds 2018 is zij lid van de Raad van Toezicht van Avoord Zorg en WonenDaarnaast is zij lid van de redactie van het Journal of Social Intervention: Theory and Practice en van de redactieraad van Holosbulletin. 

Anja Machielse houdt regelmatig lezingen over haar onderzoek (zie agenda). Ook geeft zij gastcolleges op andere universiteiten.

 ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5665-1684