vrijdag 12 februari 2010

Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Anja Machielse doet onderzoek naar sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. In haar werk staat het belang van sociale relaties centraal, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. 
Haar onderzoek naar ouderen is gericht op 'empowerment' en het stimuleren van sociale betrokkenheid. Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk meedoen in de samenleving en hun leven vorm blijven geven op een manier die ze zelf als zinvol ervarenAnja Machielse doet ook onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en interventies voor ouderen en de mogelijkheden en grenzen van vrijwilligerswerk.

Anja Machielse is lid van diverse wetenschappelijke commissies: 
Zij is lid van van diverse maatschappelijke commissies, waaronder de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE en de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Zij is tevens lid van de Raad van Toezicht van Avoord Zorg en Wonen

Anja Machielse houdt regelmatig lezingen over haar onderzoek (zie agenda). Ook geeft zij gastcolleges op andere universiteiten.